Ochroń swoje dziecko!

Pobierz, wypełnij i przekaż ten dokument wychowawcy Twojego dziecka na początku roku szkolnego. W ten sposób ochronisz je przed uczestnictwem w demoralizujących zajęciach szkolnych. 

bootstrap themes